De Treffers


Welkom op de website van De Treffers Rosmalen

 

De Rosmalense Zwem- en Polovereniging De Treffers is een bruisende vereniging waar sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. De vereniging kent meer dan 500 leden verdeeld over verschillende disciplines. Of je nu super fanatiek wil sporten of juist gezellig baantjes wil trekken, voor iedere waterliefhebber is een geschikt plekje te vinden.

 

"Zwemmen bij de Treffers, sportiviteit en gezelligheid voor iedereen!"
                                                                                                     

 

Informatie over lidmaatschap vindt u onder het menu Contact / Lidmaatschap
 
 

Nieuwsspetters:     
10 januari: meezwemles 
23 januari: Diplomazwemmen zwemvaardigheid

30 januari: Diploma zwemmen zwemvaardigheid!!  Dit is een week later dan in eerste instantie gepland stond.

9 februari: kijkles voor A ovb
14 maart: diplomazwemmen abc
25 april: meezwemles
20 juni: kijkles
10 juli: diplomazwemmen zwemvaardigheid

11 juli: diplomazwemmen abc

 • Vacature Voorzitter elementairzwemmen

   Vacature voorzitter Elementair zwemmen

  Vacature Voorzitter Elementair zwemmen (zwemles ABC, watergewenning en zwemvaardigheid) bij Zwem- en Polovereniging de Treffers

  1. 2 á 3 administratieve werkzaamheden
  2. 6 x per jaar bestuursvergadering
  3. 6 x overleg met je lesgevers
  4. Je hebt de leiding over diplomazwemmen
  5. Tevens contactpersoon met NPZ-NRZ Zwembond.

  Lijkt deze functie jou wat? Neem dan contact op met detrefferselementair@gmail.com

 • Speciale nieuwsbrief zwembad

  Speciale nieuwsbrief zwembad

   

  Activiteiten rond (nieuw) zwembad: wie helpt mee?

  Diverse leden/ouders hebben het bestuur laten weten hoe zij aankijken tegen de beschikbaarheid van badwater en de acties met betrekking tot met name de gemeentelijke politiek die hiermee verband houden.

  Allereerst willen wij eenieder hartelijk danken voor de reacties en de interesse in het meedenken over het zwembad die daaruit blijkt. Veel van deze reacties zijn verwerkt in onderstaande aanpak en oproep voor hulp.

  Het bestuur heeft deze tweemaal in de bestuursvergadering besproken. Van deze gelegenheid willen we ook gebruikmaken om onze dank uit te spreken voor de grote inzet die Eric de Haas heeft getoond bij zijn werkzaamheden in de afgelopen periode ten aanzien van dit onderwerp.

   

  Waar willen we naartoe met ‘onze’ vereniging De Treffers?

  Als we meer zwemuren in Rosmalen kunnen krijgen dan betekent dat mogelijkheden voor meer groei, meer badwater, meer trainingsuren. De vereniging en haar leden willen hiervoor graag gebruik maken van een ‘eigen’ zwembad en niet langer –zoals nu wel het geval is- uitwijken naar andere zwembaden elders, zoals het Golfbad in Oss en Sportiom in Den Bosch.

  Naast het belang van een ‘thuiszwembad’ voor het clubgevoel, spelen ook de hogere kosten van de andere zwembaden hierbij een zeer belangrijke rol.

   

  Hoe kunnen we invloed uitoefenen?

  Het is van belang dat De Treffers een actieve rol heeft onder andere tijdens raadsvergaderingen van de gemeente, waar het onderwerp regelmatig op de agenda staat. Er is daarom behoefte aan een ‘trekker’ op dit onderwerp binnen de vereniging. Deze persoon zou nauw aangesloten moeten zijn op het bestuur of daar deel van uit maken, zodat hij/zij de standpunten van het bestuur goed kan verwoorden. Deze persoon, die namens de Treffers spreekt, zal aanwezig zijn tijdens de discussies van de gemeente en het bestuur op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de gemeente/gemeenschap . Uiteraard hoeft de ‘trekker’ dit niet alleen te doen. Bij voorkeur wordt hij of zij geholpen door vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines.

  Naast beïnvloeding van de gemeente zal er ook draagvlak gecreëerd moeten worden in de wijk Molenhoek/De Hoef. Ook kan ons geluid versterkt worden, als  de andere verenigingen die actief zijn in Kwekkelstijn betrokken worden bij de discussies en acties.

  Op dit moment is onduidelijk wat de tijdslijn rond dit onderwerp is. Veel is immers afhankelijk van de politieke agenda en ontwikkelingen.

   

  Wie zoeken we hiervoor?

  De persoon die bovenstaande trekkersrol gaat vervullen, zal in staat zijn om deze rol in te vullen binnen de kaders van het verenigingsbeleid. Hierbij kan gedacht worden aan onze beelden en wensen ten aanzien van de zwembad inrichting, de ambities met betrekking tot groei van de vereniging, de ontwikkeling en ambities van de disciplines en uiteraard de wens om hogere exploitatiekosten te voorkomen. Hij of zij is in staat om de wensten en standpunten van de vereniging namens het bestuur te verwoorden richting gemeente en andere betrokken partijen. Het is daarom wenselijk dat deze persoon lid is van het bestuur (eventueel als tijdelijk toegevoegd bestuurslid).

  Mocht je belangstelling hebben om –eventueel met anderen- deze rol in te vullen voor De Treffers of hier vragen over hebben neem dan contact op met de voorzitter William Stegeman (voorzitter@detreffersrosmalen.nl).

   

  Wat is op dit moment de stand van zaken?

  Op 12 november jl. is de begroting van gemeente Den Bosch voor 2014 vastgesteld. Daarbij is besloten dat er € 400.000 wordt vrijgemaakt voor de renovatie van het huidige bad Kwekkelstijn. Dit is onder andere bereikt, doordat in de afgelopen periode door Eric de Haas in samenwerking met het bestuur steeds onder de aandacht gebracht is (bijvoorbeeld op inspraakavonden) dat dit echt heel hard nodig is. Daarnaast is er in opdracht van de gemeente een onderzoek gaande betreffend mogelijke overkapping van het buitenbad. Planning is dat dit eind december wordt afgerond. De Treffers zal medio januari ingelicht worden over de resultaten van dit onderzoek. Deze resultaten zullen in hoge mate bepalen of er eerst met de overkapping gestart zal worden of met de renovatie.