Corona

Zwembad Kwekkelstijn vanaf 16 maart 2021 weer open voor ABC zwemlessen 

Het is zeer goed nieuws dat de ABC zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar vanaf dinsdag 16 maart weer zijn hervat. Onder welke condities en met welke maatregelen dit mogelijk is, wordt zo spoedig mogelijk door ons gecommuniceerd.

Algemene Corona richtlijnen

In Nederland werd op 27 februari 2020 de eerste patiënt met het virus gevonden. In de dagen en weken daarna is het aantal patiënten waarbij het virus is aangetroffen sterk gestegen. 

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. 

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen.

Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF en onze vereniging van harte ondersteunt.

Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor, tijdens en na het sporten de richtlijnen en de hygiënevoorschriften worden nageleefd.

Daarnaast moet worden voldaan aan de algemene richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Onze vereniging heeft in nauwe samenwerking met het NOC*NSF, de KNZB en de gemeente 's-Hertogenbosch een protocol opgesteld die eventueel per zwemdiscipline kan verschillen. 

Een dergelijk protocol staat opgenomen in dit gedeelte van de website.

  • Kom zwemmen bij De Treffers!

    Gezelligheid, intensieve trainingen en een grote variatie aan zwemdisciplines voor jong en oud.

    Lid worden   De Treffers