Contributie voorwaarden

Einde seizoen 2018 - 2019
Op dit moment is het einde seizoen van 2018 - 2019 nog niet bekend. 

Lid worden
Als u zichzelf, of uw kind, wilt inschrijven voor de vereniging schrijft u zich dan via onze website in, dit zal dan automatisch worden doorgestuurd naar onze ledenadministratie.

Lidmaatschap opzeggen
Als u het lidmaatschap van uzelf, of van uw kind, wilt opzeggen stuur dan uw afzegging per e-mail.

NB: Opzeggen dient altijd vóór 1 juli van het lopende seizoen plaats te vinden en wel schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie. Opzegging is pas definitief nadat u een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen!

Contributie seizoen 2018 - 2019

 • De Treffers kent een jaarcontributie,die per automatische incasso wordt geïnd.
 • Het contributiejaar loopt van 1 september 2018 tot 1 september 2019.
 • Situatie op 1 september 2018 is bepalend voor de leeftijd en voor bepaling van de categorie.
 • Tussentijdse wijziging van de categorie leidt niet tot terugbetaling van de contributie.
 • Als een lid aan meer dan één activiteit bij de vereniging deelneemt geldt als contributie het hoogste bedrag van de categorieën, waaraan het lid deelneemt.
 • Bij tussentijdse aanmelding betaalt men per maand 1/10 deel van de vastgestelde contributie.
 • De maanden juli en augustus tellen niet mee voor de berekening.
 • Bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie plaats.
 • Afmelding als lid moet schriftelijk bij de ledenadministratie (per e-mail) plaatsvinden vóór 1 juli 2019.
 • De contributie wordt elk jaar verhoogd met de CBS indexering voor de gezinsconsumptie.
 • Tegelijk met het jaarlijks contributiebedrag, worden, indien van toepassing, ook de kosten die de vereniging aan de KNZB voor een lid moet betalen voor het startnummer van dat lid voor het komende jaar, in rekening gebracht. (Bijv. tegelijk met de contributie voor het seizoen 2018 - 2019 worden de kosten voor het startnummer 2019 en/of 2018 in rekening gebracht).
 • De vereniging kent een regeling voor uitzonderingssituaties.

Seizoenscontributie 2018 - 2019 (incl. indexering)

Categorie T/m 18 jaar Vanaf 19 jaar
ABC Pakketzwemmen Pakket n.v.t.
Zwemvaardigheid 1,2,3 (zwemles) € 227 n.v.t
Masterzwemmen (1x p/w zwemmen, alle disciplines) n.v.t € 156
Wedstrijdzwemmen (recreatief) € 227 € 257
Waterpolo € 273 € 303
Synchroonzwemmen € 227 € 257
Seniorenzwemmen n.v.t € 257
Vrouwenzwemmen (les) n.v.t € 227
Vrouwentrimzwemmen n.v.t € 156
 • Reductie: € 20,00 vanaf het 3e gezinslid per gelijktijdig lid van De Treffers .
 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 25,00.

Bijzondere bijstand voor mensen met weinig geld
Als u wilt sporten, maar u kunt het niet betalen, dan kan de gemeente u helpen met 'bijzondere bijstand'.

Wie kan bijzondere bijstand krijgen? 
Bijzondere bijstand krijgt u als u een laag inkomen hebt. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, het minimumloon of alleen AOW. Hoe minder geld u hebt, hoe meer u kunt krijgen van de gemeente. Iemand van de gemeente rekent uit of u bijzondere bijstand kunt krijgen.

Waar kan ik terecht met vragen?
Bel naar (073) 615 51 55. Of ga naar het Zorgloket in het Stadskantoor. Of via de website.

 • Kom zwemmen bij De Treffers!

  Gezelligheid, intensieve trainingen en een grote variatie aan zwemdisciplines voor jong en oud.

  Lid worden   De Treffers