Contributie voorwaarden

Einde seizoen 2019 - 2020
Op dit moment is het einde seizoen van 2019 - 2020 nog niet bekend. 

Lid worden
Als u zichzelf, of uw kind, wilt inschrijven voor de vereniging schrijft u zich dan via onze website in, dit zal dan automatisch worden doorgestuurd naar onze ledenadministratie.

Lidmaatschap opzeggen
Als u het lidmaatschap van uzelf, of van uw kind, wilt opzeggen stuur dan uw afzegging per e-mail.

NB: Opzeggen dient altijd vóór 1 juli van het lopende seizoen plaats te vinden en wel schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie. Opzegging is pas definitief nadat u een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen!

Contributie seizoen 2019 - 2020

 • De Treffers kent een jaarcontributie,die per automatische incasso wordt geïnd.
 • Het contributiejaar loopt van 1 september 2019 tot 1 september 2020.
 • Situatie op 1 september 2019 is bepalend voor de leeftijd en voor bepaling van de categorie.
 • Tussentijdse wijziging van de categorie leidt niet tot terugbetaling van de contributie.
 • Als een lid aan meer dan één activiteit bij de vereniging deelneemt geldt als contributie het hoogste bedrag van de categorieën, waaraan het lid deelneemt.
 • Bij tussentijdse aanmelding betaalt men per maand 1/10 deel van de vastgestelde contributie.
 • De maanden juli en augustus tellen niet mee voor de berekening.
 • Bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie plaats.
 • Afmelding als lid moet schriftelijk bij de ledenadministratie (per e-mail) plaatsvinden vóór 1 juli 2020.
 • De contributie wordt elk jaar verhoogd met de CBS indexering voor de gezinsconsumptie.
 • Tegelijk met het jaarlijks contributiebedrag, worden, indien van toepassing, ook de kosten die de vereniging aan de KNZB voor een lid moet betalen voor het startnummer van dat lid voor het komende jaar, in rekening gebracht. (Bijv. tegelijk met de contributie voor het seizoen 2019 - 2020 worden de kosten voor het startnummer 2020 en/of 2019 in rekening gebracht).
 • De vereniging kent een regeling voor uitzonderingssituaties.

Seizoenscontributie 2019 - 2020 (incl. indexering)

Categorie T/m 18 jaar Vanaf 19 jaar
ABC Pakketzwemmen Pakket n.v.t.
Zwemvaardigheid 1,2,3 (zwemles) € 247 n.v.t
Masterzwemmen (1x p/w zwemmen, alle disciplines) n.v.t € 176
Wedstrijdzwemmen (deelname aan wedstrijden) € 247 € 277
Waterpolo € 293 € 323
Synchroonzwemmen € 247 € 277
Seniorenzwemmen (niet deelnemend aan wedstrijden, meerdere malen zwemmen per week) n.v.t € 277
Vrouwenzwemmen (les) n.v.t € 247
Vrouwentrimzwemmen n.v.t € 176
 • Reductie: € 20,00 vanaf het 3e gezinslid per gelijktijdig lid van De Treffers .
 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 25,00.

Bijzondere bijstand voor mensen met weinig geld
Als u wilt sporten, maar u kunt het niet betalen, dan kan de gemeente u helpen met 'bijzondere bijstand'.

Wie kan bijzondere bijstand krijgen? 
Bijzondere bijstand krijgt u als u een laag inkomen hebt. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, het minimumloon of alleen AOW. Hoe minder geld u hebt, hoe meer u kunt krijgen van de gemeente. Iemand van de gemeente rekent uit of u bijzondere bijstand kunt krijgen.

Waar kan ik terecht met vragen?
Bel naar (073) 615 51 55. Of ga naar het Zorgloket in het Stadskantoor. Of via de website.

 • Kom zwemmen bij De Treffers!

  Gezelligheid, intensieve trainingen en een grote variatie aan zwemdisciplines voor jong en oud.

  Lid worden   De Treffers