Contributie voorwaarden

Einde seizoen 2021 - 2022
Op dit moment is het einde seizoen van 2021 - 2022 nog niet bekend. 

Lid worden
Als u zichzelf, of uw kind, wilt inschrijven voor de vereniging schrijft u zich dan via onze website in, dit zal dan automatisch worden doorgestuurd naar onze ledenadministratie.

Lidmaatschap opzeggen
Als u het lidmaatschap van uzelf, of van uw kind, wilt opzeggen stuur dan uw afzegging per e-mail.

NB: Opzeggen dient altijd vóór 1 juli van het lopende seizoen plaats te vinden en wel schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie. Opzegging is pas definitief nadat u een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen!

Contributie seizoen 2021 - 2022

 • De Treffers kent een jaarcontributie,die per automatische incasso wordt geïnd.
 • Het contributiejaar loopt van 1 september 2021 tot 1 september 2022.
 • Situatie op 1 september 2021 is bepalend voor de leeftijd en voor bepaling van de categorie.
 • Tussentijdse wijziging van de categorie leidt niet tot terugbetaling van de contributie.
 • Als een lid aan meer dan één activiteit bij de vereniging deelneemt geldt als contributie het hoogste bedrag van de categorieën, waaraan het lid deelneemt.
 • Bij tussentijdse aanmelding betaalt men per maand 1/10 deel van de vastgestelde contributie.
 • De maanden juli en augustus tellen niet mee voor de berekening.
 • Bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie plaats.
 • Afmelding als lid moet schriftelijk bij de ledenadministratie (per e-mail) plaatsvinden vóór 1 juli 2022.
 • De contributie wordt elk jaar verhoogd met de CBS indexering voor de gezinsconsumptie.
 • In januari worden, indien van toepassing, ook de kosten die de vereniging aan de KNZB voor een lid moet betalen voor het startnummer van dat lid voor 2022, in rekening gebracht.
 • Wanneer een lid in 2021 een startnummer heeft gekregen en deze niet eerder is verrekend wordt deze verrekend in september 2021.
 • De vereniging kent een regeling voor uitzonderingssituaties.

Seizoenscontributie 2021 - 2022 (incl. indexering)

Categorie T/m 18 jaar Vanaf 19 jaar
ABC Pakketzwemmen Pakket n.v.t.
Zwemvaardigheid 1,2,3 (zwemles) € 261 n.v.t
Masterzwemmen (1x p/w zwemmen, alle disciplines) n.v.t € 185
Wedstrijdzwemmen (deelname aan wedstrijden) € 261 € 293
Waterpolo € 309 € 341
Synchroonzwemmen € 261 € 293
Seniorenzwemmen (niet deelnemend aan wedstrijden, meerdere malen zwemmen per week) n.v.t € 293
Vrouwenzwemmen (les) n.v.t € 261
Vrouwentrimzwemmen n.v.t € 185
 • Reductie: € 20,00 vanaf het 3e gezinslid per gelijktijdig lid van De Treffers .
 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 25,00.

Bijzondere bijstand voor mensen met weinig geld
Als u wilt sporten, maar u kunt het niet betalen, dan kan de gemeente u helpen met 'bijzondere bijstand'.

Wie kan bijzondere bijstand krijgen? 
Bijzondere bijstand krijgt u als u een laag inkomen hebt. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, het minimumloon of alleen AOW. Hoe minder geld u hebt, hoe meer u kunt krijgen van de gemeente. Iemand van de gemeente rekent uit of u bijzondere bijstand kunt krijgen.

Waar kan ik terecht met vragen?
Bel naar (073) 615 51 55. Of ga naar het Zorgloket in het Stadskantoor. Of via de website.

 • Kom zwemmen bij De Treffers!

  Gezelligheid, intensieve trainingen en een grote variatie aan zwemdisciplines voor jong en oud.

  Lid worden   De Treffers