Contributie voorwaarden

Einde seizoen 2023 - 2024
Op dit moment is het einde seizoen van 2023 - 2024 nog niet bekend. 

Lid worden
Als u zichzelf, of uw kind, wilt inschrijven voor de vereniging schrijft u zich dan via onze website in, dit zal dan automatisch worden doorgestuurd naar onze ledenadministratie.

Lidmaatschap opzeggen
Als u het lidmaatschap van uzelf, of van uw kind, wilt opzeggen stuur dan uw afzegging per e-mail.

NB: Opzeggen dient altijd vóór het einde van het seizoen plaats te vinden en wel schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie. Opzegging is pas definitief nadat u een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen!

Contributie seizoen 2023 - 2024

 • De Treffers kent een jaarcontributie,die per automatische incasso wordt geïnd.
 • Het contributiejaar loopt van 1 september 2023 tot 1 september 2024.
 • Situatie op 1 januari is bepalend voor de leeftijd en voor bepaling van de categorie.
 • Tussentijdse wijziging van de categorie leidt niet tot terugbetaling van de contributie.
 • Als een lid aan meer dan één activiteit bij de vereniging deelneemt geldt als contributie het hoogste bedrag van de categorieën, waaraan het lid deelneemt.
 • Bij tussentijdse aanmelding betaalt men per maand 1/10 deel van de vastgestelde contributie.
 • De maanden juli en augustus tellen niet mee voor de berekening.
 • Bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie plaats.
 • Afmelding als lid moet schriftelijk bij de ledenadministratie (per e-mail) plaatsvinden vóór het einde van het seizoen.
 • De contributie wordt elk jaar verhoogd met de CBS indexering voor de gezinsconsumptie.
 • In januari worden, indien van toepassing, ook de kosten die de vereniging aan de KNZB voor een lid moet betalen voor het startnummer van dat lid voor 2024, in rekening gebracht.
 • Wanneer een lid in 2023 een startnummer heeft gekregen en deze niet eerder is verrekend wordt deze verrekend in september 2023.
 • De vereniging kent een regeling voor uitzonderingssituaties.

Seizoenscontributie 2023 - 2024 (incl. indexering)

Categorie T/m 18 jaar Vanaf 19 jaar
ABC Pakketzwemmen Pakket n.v.t.
Zwemvaardigheid 1,2,3 (zwemles) € 300 n.v.t
Masterzwemmen (1x p/w zwemmen, alle disciplines) n.v.t € 212
Wedstrijdzwemmen (deelname aan wedstrijden) € 300 € 336
Waterpolo € 355 € 391
Synchroonzwemmen € 300 € 336
Seniorenzwemmen (niet deelnemend aan wedstrijden, meerdere malen zwemmen per week) n.v.t € 336
Vrouwenzwemmen (les) n.v.t € 300
Vrouwentrimzwemmen n.v.t € 108
 • Reductie: € 20,00 vanaf het 3e gezinslid per gelijktijdig lid van De Treffers .
 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 25,00.

Bijzondere bijstand voor mensen met weinig geld
Als u wilt sporten, maar u kunt het niet betalen, dan kan de gemeente u helpen met 'bijzondere bijstand'.

Wie kan bijzondere bijstand krijgen? 
Bijzondere bijstand krijgt u als u een laag inkomen hebt. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, het minimumloon of alleen AOW. Hoe minder geld u hebt, hoe meer u kunt krijgen van de gemeente. Iemand van de gemeente rekent uit of u bijzondere bijstand kunt krijgen.

Waar kan ik terecht met vragen?
Bel naar (073) 615 51 55. Of ga naar het Zorgloket in het Stadskantoor. Meer informatie is ook te vinden op de site van de gemeente 's-Herogenbosch (website).

 • Kom zwemmen bij De Treffers!

  Gezelligheid, intensieve trainingen en een grote variatie aan zwemdisciplines voor jong en oud.

  Lid worden   De Treffers