Vrouwenzwemmen

Als kind leren zwemmen is redelijk vanzelfsprekend. Maar wat als dat er nooit van gekomen is? Je hebt een vervelende ervaring met water waardoor je watervrees hebt, of in het land van herkomst is leren zwemmen geen gewoonte. Verschillende redenen om op latere leeftijd toch nog te leren zwemmen. 

De Treffers biedt sinds het seizoen 2007-2008, op initiatief van Servicepunt Sport en Bewegen, zwemles voor vrouwen aan, om hen, ongeacht afkomst of leeftijd, in een veilige en vertrouwde omgeving te leren zwemmen of beter leren te zwemmen. . 

Inmiddels wordt naast het leszwemmen voor vrouwen ook vrouwentrimzwemmen aangeboden. Vrouwen die via het leszwemmen een diploma gehaald hebben, kunnen hierna doorgaan met zwemmen.  

Seizoen 2021-2022 

Locatie
Zwembad Kwekkelstijn
Sportlaan 16 Rosmalen

Tijden/kosten

8.30 -9.00 uur vrouwentrimzwemmen (contributie € 176)
9.00–10.00 uur vrouwenleszwemmen (contributie € 247)
Mailadres vrouwenzwemmen (Rianne) : detreffers@home.nl
Mailadres ledenadministratie: leden@detreffersrosmalen.nl

De contributie is een jaarcontributie; bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie plaats. Bij aanmelding is het jaarbedrag verschuldigd.

Lesagenda 2021-2022 

LET OP: IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN ZIJN ER ALLEEN LESSEN VOOR VROUWEN DIE ZELFSTANDIG KUNNEN ZWEMMEN. Voor de beginnersgroep geldt dat zij bericht krijgen wanneer ze weer kunnen starten. 

De lessen zullen plaatsvinden op:

les/datum                               les/datum                              les/datum

1. 17 september                   13. 17 december                25. 1 april

2. 24 september                   14. 24 december **)           26. 8 april

3. 1 oktober                           15. 14 januari                      27. 15 april          

4. 8 oktober                           16. 21 januari                      28. 22 april 

5. 15 oktober                         17. 28 januari                      29. 29 april ***)

6. 22 oktober *)                     18. 4 februari                       30. 13 mei

7. 5 november                       19. 11 februari                     31. 20 mei *)

8. 12 november                     20. 18 februari                    32. 3 juni

9. 19 november                     21. 25 februari *)                33. 10 juni      

10. 26 november                   22. 11 maart                       34. 17 juni

11. 3 december                     23. 18 maart                       35. 24 juni

12. 10 december                   24. 25 maart                      36. 1 juli 
 
                                                                                             37. 8 juli

15 juli diplomazwemmen

Lessen vervallen dus op:

*          29 oktober (herfstvakantie)

**         31 december en 7 januari (kerstvakantie)

*          4 maart  (carnavalsvakantie)

***        6 mei (meivakantie)

*           27 mei (hemelvaart)

 

  • Kom zwemmen bij De Treffers!

    Gezelligheid, intensieve trainingen en een grote variatie aan zwemdisciplines voor jong en oud.

    Lid worden   De Treffers